Bài viết cho Tag: khả năng tình dục

Nhìn đôi môi tiết lộ khả năng chăn gối của phụ nữ

Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn đôi môi phụ nữ là người ta có thể đánh giá về khă năng "chăn gối" của người phụ nữ đó.