Bài viết cho Tag: cột sống

Tránh bệnh cột sống, cải thiện 8 tư thế sai trong thói quen thường nhật

Cột sống giúp nâng đỡ trọng lượng cho cơ thể đồng thời cũng là phần phải chịu hoạt động nhiều nhất. Giữ một cột sống khỏe sẽ giúp thăng bằng cơ thể tốt hơn và mọi vận động trở nên tự do, dễ dàng hơn.